top of page

Flat Tire

Flat Tire -sarja kanavoi puhjenneen pyöränkumin aiheuttamaa turhautumista. Kumi puhkeaa silloin kun on siihen vähiten varautunut, ja se on paikattava tavalla tai toisella. Se saa arvostamaan matkan jatkumista aivan uudella tavalla. Teokset imitoivat muodollaan puhjenneita renkaita, mutta seisovat jalustoillaan ylpeinä. Minulle ne symboloivat haasteiden ja hankaluuksien arvokkuutta.

Flat Tire channels the frustration caused by getting a flat tire. A tire goes flat whenever you want it to the least, and you have to find a way to fix it one way or another. It makes you value continuing the journey in a new way. Sculptures imitate a tire misshapen. It is claimed to be a flat tire but still it stands up proudly, showing off itself. For me the sculpture symbolizes the value of imperfection and coping.

Flat Tire 1-2
glazed ceramics, 2019
at Kumagusuku art gallery, Kyoto

Flat Tire 7-12, 2019
ceramics, glaze, glass, metal, rubber

bottom of page