top of page

Työkengät / Workshoes

Työkengät (Pimeä Huone), lasite keramiikalle, 2022 
Workshoes (Dark Chamber), glaze on ceramics, 2022

Työkengät (Valoisa Huone), posliini, lasite, lasi, kumi, japaninpaperi, metalli, 2022
Workshoes (Light Chamber), porcelain, glaze, glass, rubber, 
Japan paper, metal, 2022

” ’Minä’ en ole koskaan yhtäpitävä kuvani kanssa, sillä kuva on raskas, liikkumaton, itsepäinen (siksi yhteiskunta luottaa siihen) ja ”minä” kevyt, jakaantunut, hajallaan; kultakalan tavoin en pysy paikallani…”  -Roland Barthes

Teospari Työkengät (Pimeä Huone) ja Työkengät (Valoisa Huone) ovat osa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Contemporary Design-linjan maisterityön taiteellista produktiota. Tutkin opinnäytteessäni prosessin katkoksellista muuttumista, materiaalin ja tekijän intention välistä dramaturgiaa ja luopumisen merkitystä. Painetun taiteen kentällä kirjoitetaan nyt painamisen tapahtuman aiheuttaman katkoksen tai kuilun merkityksestä. Keramiikantekijälle tämä kuilu aukeaa polttamattoman ja poltetun artefaktin välillä. Kun prosessiin osallistuu jokin kone tai apparaatti, tekijän ja materialisoituvan ajatuksen suhde ei ole välitön tai kevyt vaan oikukas, mystinen ja outo.

 

Teosparillani käsittelen muutosta ajassa, menneen suhdetta nykyiseen ja sitä, mitä oma osallisuuteni merkitsee tässä kaikessa. Valoisalla Huoneella (lat. Camera Lucida) viittaan havaintoon ja samanaikaisuuteen. Kun teoksessa Työkengät (Pimeä Huone) leopardikuvioiset crocsit ovat astuneet keraamisille laatoille pimeän huoneen (lat. Camera Obscura) läpi, teoksessa Työkengät (Valoisa Huone) leopardikuvioiset crocsit loikkaavat valoisan huoneen läpi katsojan silmien alla. Tapahtuma ei kuitenkaan ole yksinkertainen, vaan haastava. Missä kohtaa kengät muuttuivat kuvaksi kengistä?

 

'Myself’ never coincides with my image; for it is the image which is heavy, motionless, stubborn (which is why society sustains it, and 'myself' which is light, divided, dispersed; like a bottle-imp, 'myself' doesn’t hold still, giggling in my jar..."  -Roland Barthes

Works Workshoes (Dark Chamber) and Workshoes (Light Chamber), are part of my MA thesis' artistic production for Aalto ARTS Contemporary Design major. In my thesis I research the ontology of change in artistic process, the dramaturgy between the material and the makers intention and the magnitude of relinquishing. In the field of printed art, a concept of a gap is essential. In ceramics the gap is open when I can no longer see the clay artifact, but not yet spot the ceramic artifact. When a machine or an apparatus attends in a process, the relation between the maker and the materializing idea is not light or direct, but whimsical, mystical and odd.

 

In my works I research the change-in-time, the relationship between the past and the presence and the purpose of my participation in all this. Light chamber (lat. camera lucida) refers to perception and simultaneity. While in Workshoes (Dark Chamber) leopard-patterned crocs have stepped on ceramic plates through a dark chamber (lat. camera obscura), Workshoes (Light Chamber) leopard-patterned crocs leap through a light chamber under the spectators eyes. Nevertheless the event is not simple, but challenging. At which point the shoes turned into an image of the shoes? 

"Työkengät / Workshoes", Asbestos Art Space, April 2022
IMG_4895.jpeg
IMG_3757.jpeg
bottom of page